האם אתה יודע

  • חיק osteitis קשור לזני איבר אגן ותחתונים
  • פציעות גיד הברך ובמפשעה תמיד כרוכות בגב תחתון או הגבלת אגןוחוסר איזון
  • כאבים בברך קשור למכניקת כף רגל וקרסול עני, מתח בשרירי ירךותפקוד לקוי של מפרק ירך
  • יכולות להיגרם פציעות כתף במתח בצלעות , צוואר, כתףוגב העליון
  • עצמות רגליים כרוכות מכניקה לקויה של שני עצמות רגל
  • זריקות משותפותומשככי כאבים עלולות רק להסוות את הבעיה. אלא אם כן אתה עוסק ישירות בסיבה לבעיה שלך, פגיעה נוספתומשותף ניוון יגרום.

Comments are closed